Kattegattleden

Skrevs den av

Denna led sträcker sig mellan Helsingborg i söder och Göteborg i norr. Det är en cykel-led, men passar utmärkt att vandra.

Efterhand som jag tar leden i besittning så kommer jag att fylla på den här sidan med info.

Här är den första delen på Youtube: